Konserwacja instalacji

rury z zimną i ciepłą wodąKonserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej polega przede wszystkim na przeprowadzeniu kontroli oraz oczyszczeniu i usunięciu wykrytych w niej zatorów. Czynności te obejmują przepychanie odpływów i podejść kanalizacyjnych oraz usunięcie osadów nagromadzonych w syfonach i zalegających w przewodnikach.
Regularna konserwacja i kontrola instalacji wodociągowych to konieczność pozwalająca na uniknięcie poważnych i kosztownych awarii. W ramach prowadzonych działań kładziony jest szczególny nacisk na kontrolę poszczególnych zaworów, wodomierzy oraz likwidację wad i odchyleń od normy w instalacjach. Usunięcie przecieków, wymiana niesprawnej armatury czy odłączenie nieużywanych odcinków instalacji wpłynie korzystnie na stan całego systemu.

Konserwacja węzłów cieplnych i kotłowni

Od konserwacji węzłów cieplnych i kotłowni zależy nie tylko komfort domowników, ale też ich bezpieczeństwo. W przypadku awarii może dojść do wycieku gazu, a w jego efekcie do zatrucia tlenkiem węgla. Producenci zalecają przeprowadzanie przeglądów okresowych kotłów gazowych raz do roku. Najważniejszą częścią prac konserwacyjnych jest czyszczenie podzespołów kotła, czyli filtrów wody i gazu, palnika oraz wymiennika ciepła, zarówno od strony mającej kontakt ze spalinami, jak i od drugiej, omywanej przez wodę. W ramach konserwacji węzłów cieplnych wykonywana jest kontrola poprawności działania zaworów odcinających, regulacyjnych oraz zamontowanych na nich siłowników. Przeprowadza się również konfigurację danych w regulatorach, oczyszcza filtry i filtroodmulniki, a także likwiduje ewentualne przecieki.


konserwacja-węzłów-cieplnych-1
konserwacja-węzłów-cieplnych-5
konserwacja-węzłów-cieplnych-2
konserwacja-węzłów-cieplnych-3
konserwacja-węzłów-cieplnych-4